Kompozycje w ogrodzie lub na działce

Dziś prawdziwy ogród japoński jest wysoce skomplikowanym układem różnych elementów: drzew, krzewów, kamieni, wody, pagórków i obiektów architektonicznych.

Pewnym przeciwieństwem dla takich „parków technologicznych” jest styl naturalistyczny, rozumiany jednak nie jako naśladowanie przyrody, a raczej jako ograniczone wspomaganie i stwarzanie warunków zieleni do samodzielnej sukcesji. Ten sposób kształtowania parków i zieleńców bazuje na swobodnym rozsiewaniu się roślin, niekoniecznie tych szlachetnych, gdyż czasem są to zwykłe chwasty. Rośliny te w sposób spontaniczny zarastają tereny zdegradowane działalnością człowieka.

[1]
[2]
[3]