Źródła - bibliografia

  1. Bohming F. Weekend na działce. Poradnik dla ogrodników amatorów. Warszawa1986
  2. Mój piękny ogród, maj 2007r
  3. http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72078,1387956.html (19.07.2007)
  4. http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72078,2286289.html(19.07.2007)
  5. http://poradnikogrodniczy.pl/pliki/bezchemii.html(19.07.2007)
  6. http://tyitwojdom.wp.pl/kat,37332,wid,7523116,wiadomosci.html?ticaid=14194 (19.07.2007)