Światło dostarczane przez LED jest dużo lepsze od emitowanego przez zwykłe żarówki

Świat coraz bardziej dba o ekologię. Ludzie uświadamiają sobie, że to od nich zależy stan naszej planety i warunki życia, jakie odziedziczą następne pokolenia. Władze i organizacje ekologiczne kładą nacisk na segregowanie odpadów, niewyrzucanie śmieci do lasów, świadomą konsumpcję dóbr (niekupowanie czegoś, co nie jest nam potrzebne).

Unia Europejska czynie pewne kroki, które mają poprawić stan środowiska naturalnego. Chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Do 2025 r. każdy kraj członkowski ma zmniejszyć emisję tego szkodliwego dla życia gazu. W efekcie produkcja prądu na bazie węgla musi zostać zastąpiona innymi źródłami: wiatrowniami, kolektorami słonecznymi, biogazem, energią jądrową.

Kolejnym krokiem ograniczającym emisję CO2 jest zakaz sprzedaży 100-watowych żarówek. Żarówki o tej mocy są obecnie rarytasem. Wycofano je z sieci dystrybucyjnej z powodu wielkiej energochłonności. Promowane są znacznie wydajniejsze świetlówki i diody elektroluminescencyjne (LED).

Oświetlenie LED-em jest tańsze, ekologiczne i sprzyja ergonomicznym rozwiązaniom. Lampy LED mają bardzo małe rozmiary, ale moc i jakość świecenia przewyższającą żarówki 100 W. Zużywają one dużo mniej energii od typowych żarówek i są od nich dużo wydajniejsze. Światło LED jest dziś wykorzystywane w bardzo wielu dziedzinach przemysłu.