Żywopłoty iglaste

Należy tu wspomnieć o przycinaniu iglastych i liściastych żywopłotów zielonych zimą. Gatunki te w zasadzie nie wymagają cięcie, poza drobnymi korektami form. Nie dotyczy to oczywiście nadawania roślinom specjalnych figur geometrycznych, przedmiotów, zwierząt, kwiatów itp., oraz strzyżonych żywopłotów. Gatunkami dobrze znoszącymi cięcia są: tuje, cisy, bukszpan, ligustr, grab i inne, przycinamy wczesną wiosną, jak i w miarę potrzeb latem: czerwiec- lipiec.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]