Projekt ogrodu jest najważniejszy zanim powstaną trawniki.

W zależności od gleby, na jakiej mają powstać ogrody trzeba rozpocząć prace od uporządkowania ogrodu, usunięcie zbędnych kamieni oraz innych elementów, które mogłyby przeszkadzać, takie jak na przykład wycięcie drzew pod trawniki. Kolejnym ważnym etapem jest wyrównanie terenu.

Zanim założymy piękne trawniki, które będą zdobiły nasze ogrody niezbędne jest wybranie z ziemi korzeni drzew, które mogą znacznie utrudniać zasianie trawników oraz pozbycie się chwastów czy perzu. Są to niezbędne początkowe działania zmierzające do przygotowania gruntu pod ogród.

Zanim przygotujemy glebę pod ogród należy wysiać nawozy naturalne. Do bardzo popularnych należą mieszanki wykonane z dodatkiem łubinu. Istotne, aby cały rok zajmować się pielęgnacją, ponieważ w czasie kwitnienia trzeba przekopać ogród.

W celu przekopania ogrodu używa się glebogryzarki albo za pomocą narzędzi ręcznie wykonuje się prace ogrodnicze. Potem stosuje się obornik, aby gleba została użyźniona oraz wzbogacona w niezbędne składniki. Na koniec stosuje się nawóz azotowy, wyrównuje się powierzchnię przy pomocy grabi.

Następnym procesem jest z reguły położenie trawników oraz utwardzenie gleby, w tym celu depcze się ziemię oraz podsypuje czarną ziemią, tak aby osiągnęło grubość na kilka centymetrów, potem wał się udeptuje. Na koniec pozostaje podlanie ziemi.