Naturalne nawożenie w ogrodach

Trudno wyobrazić sobie przydomowe ogrody bez ich nawożenia. Najprostszym rodzajem takiego produktu jest kompost. Jest to bardzo popularny nawóz, który można uzyskać w prosty sposób wykorzystując produkty uzyskane jako pozostałości po uprawie roślin lub jako odpadki domowe.

Aby ogrody mogły odżywiać się kompostownikiem potrzebne jest wyznaczenie miejsca, w którym pozostałości po odpadach roślinnych czy zwierzęcych będzie się przechowywać. Takie miejsce wyznacza się w oddaleniu od głównej części ogrody, ale na tyle blisko, aby można było bez problemu nawozić trawniki.

Aby można było przygotować kompostownik potrzebna jest pryzma zwana kompostownikiem, w której będzie się gromadzić odpady pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego. Jest to dokonały sposób na usuwanie odpadów organicznych, poza tym trawniki bardzo lubią takie naturalne sposoby nawożenia, jak te przy pomocy kompostownika.

Podczas tworzenia się kompostownika wyróżnia się metodę pasywną jego uzyskania, która polega na tym, że odpady pozostawia się na ingerencji w wyznaczonym miejsce, gdzie dochodzi do procesu naturalnego kompostowania.

Stosowana jest też inna metoda zwana aktywną, w ramach której tworzy się kompostownik poprzez jego wymieszanie oraz specjalne dobieranie składników do jego powstania. Najczęściej łączy się dwie metody aktywną i pasywną, w wyniku której uzyskuje się doskonały kompostownik.